👨‍💻 Kod / Programowanie

Debuguj testy z podglądem live w Trace Viewer (UI mode)

Language
date
Jun 23, 2023
slug
debug-playwright-trace
author
status
Public
tags
Playwright
Trace Viewer
summary
Jak uruchomić debugowanie testu z podglądem live takim jak w TraceViewer
type
Post
thumbnail
debug-playwright-trace.jpg
updatedAt
Jul 11, 2023 08:18 PM
category
👨‍💻 Kod / Programowanie
Trace Viewer to genialne narzędzie Playwright do analizy wykonania testu.
Od wersji 1.35 możemy uruchomić testy z VSCode wraz z raportem Trace Viewer dzięki tej 🔗wtyczce
 
Nie działa jednak debugowanie testów połączone z podglądem na żywo w Trace Viewer
Zgłosiłem na to zapotrzebowanie w oficjalnym repozytorium Playwright: 🔗https://github.com/microsoft/playwright/issues/23870
 
Istniej jednak pewien sprytny sposób aby uzyskać podobny efekt:
  • W VSC, w widoku terminala uruchom JavaScript Debug Terminal (klikając znak +)
notion image
  • W terminalu JavaScript Debug wykonaj polecenie uruchamiające UI Mode npx playwright test --ui
  • W VSC zlokalizuj test który chcesz debugować i dodaj w nim breakpoint
notion image
  • Uruchom test z poziomu UI mode
notion image
😲 Efekt: nasz debuger zatrzyma się w kodzie na pożądanej pozycji, zatrzymując także wykonanie testu w UI mode:
notion image
Oczywiście standardowe akcje jak przejście do kolejnej linii i wywołanie kolejnych akcji są w pełni synchronizowane między UI Mode a VSC w trybie debug.
 
Tym sposobem możemy debugować test i mieć wgląd we wszystkie informacje z Trace Viewer😍