👨‍💻 Kod / Programowanie

Instalacja, uaktualnienie i odinstalowywanie Playwright

Language
date
Jun 22, 2023
slug
instalacja-aktualizacja-playwright
author
status
Public
tags
TypeScript
Playwright
summary
Pokażę Ci jak zainstalowac dowolną wersję Playwright oraz wykonać aktualizację bądź usunąć paczkę
type
Post
thumbnail
instalacja-uaktualnienie-playwright.jpg
updatedAt
Oct 21, 2023 09:08 AM
category
👨‍💻 Kod / Programowanie

TLDR; moje 3 ulubione polecenia z zestawienia

💖 Zainstaluj Playwright z codziennych wydań testowych (przydatne przy testowaniu bugów i nowych feature Playwright) npm i @playwright/test@next
💖 Stwórz projekt z Playwright TypeScript ze wszystkimi domyślnymi ustawieniami i przeglądarką Chromium npm init playwright@latest --yes -- --quiet --browser=chromium
💖 Usuń nie tylko przeglądarki dla obecnego projektu (wersji Playwright) ale i wszystkich innych wersji npx playwright uninstall -all
 
Cały artykuł 📝
 
W tym wpisie przygotowałem zbiór poleceń przydatnych przy zarządzaniu instalacją Playwright.
 
Najpierw sprawdź wersję Playwright (jeśli go masz :D) npx @playwright/test --version

Instalacja całego projektu Playwright z plikami

 

Poprzez wtyczkę Playwright Test for VSCode

  • stwórz katalog w sowim systemie
  • otwórz go w Visual Studio Code
  • Upewnij się, że masz zainstalowaną wtyczkę Playwright Test for VSCode
  • Wywołaj okno poleceń CTRL + SHIFT + P
  • Wpisz “playwright”
  • Wybierz opcję “Test: Install Playwright
  • Wybierz odpowiednie opcje i naciśnij “OK
notion image

Poprzez terminal

npm init playwright@latest
 
 
Instalacja przeglądarek (po każdym uaktualnieniu):
npx playwright install
 
💡Instalacja od razu z przeglądarką Chrome z domyślnymi opcjami (poprzednie polecenie nie jest potrzebne)
npm init playwright@latest --yes -- --quiet --browser=chromium
 
Instalacja wybranej przeglądarki np. Chromium (uwaga by nie pomylić z Chrome)
npx playwright install chromium
 
Sprawdzenie wspieranych przeglądarek po instalacji npx playwright install --help
 
Więcej o instalacji związanej z zarządzaniem przeglądarkami https://playwright.dev/docs/browsers#managing-browser-binaries

Instalacja lub uaktualnienie paczki Playwright Test

Dodaj -D lub --dev-dependencies aby zaznaczyć instalację jako zależność deweloperską
 
Instalacja najnowszej wersji npm i @playwright/test@latest
💡Instalacja wersji wydania dziennego (przydatne przy weryfikacji jeśli bug w Playwright został naprawiony i chcemy zobaczyć czy działa) npm i @playwright/test@next
 
💡Instalacja wersji wydania beta (zazwyczaj tydzień przed oficjalnym wydaniem) npm i @playwright/test@beta
 
Instalacja danej wersji npm i @playwright/test@1.28
 
Nie zapomnij o aktualizacji przeglądarek npx playwright install

Sprawdzenie czy uaktualnienie jest dostępne

npm outdated @playwright/test
notion image
⚠️ jeśli pomylisz nazwę paczki nie dostaniesz informacji o błędzie, po prostu nie będzie żadnej informacji
 
Wersja Wanted zmienia się w zależności od podbicia wersji minor lub fix (czyli wszystko po za pierwszą cyferką).
Do instalacji takiej wersji wystarczy:
npm i @playwright/test
 
Wersja Latest może różnić się od Wanted gdy nastąpi zmiana w głównym wydaniu. W przypadku Playwright to mało prawdopodobne aby wydali wersją 2.0 w najbliższym czasie.
Podsumowując - jeśli Playwright podbije główną wersję to wtedy trzeba uaktualnienie wykonać przez:
npm i @playwright/test@latest

Częste problemy przy uaktualnieniu

Gdy uruchamiasz testy po aktualizacji ale zapomnisz o podbiciu przeglądarek, wystąpi taki błąd:
browserType.launch: Executable doesn't exist at
 
notion image
Tak jak to widnieje w opisie błędu należy wykonać polecenie: npx playwright install

Odinstalowanie

Odinstalowanie przeglądarek

💡 Od wersji 1.35 mamy dedykowane polecenie: npx playwright uninstall -all
 
jeśli chcemy odinstalować przeglądarki tylko z naszego projektu wystarczy pominąć -all npx playwright uninstall
 
Jeśli wystąpią problemy z odinstalowaniem przeglądarek możemy manualnie usunąć je z systemu:
  • Windows %USERPROFILE%\AppData\Local\ms-playwright
  • MacOS ~/Library/Caches/ms-playwright
  • Linux ~/.cache/ms-playwright
 

Odinstalowanie paczki Playwright Test

npm uninstall @playwrihgt/test

Twoje polecenia?

Jeśli znasz jakieś ciekawe polecenia związane z zarządzaniem paczką Playwright w Node.js napisz mi komentarz 🔗 tutaj.
 
👋 Jak widzisz poleceń jest całkiem sporo wiec warto mieć jedno miejsce gdzie można je szybko sobie przypomnieć😉