👨‍💻 Kod / Programowanie

Testy na różnych środowiskach

Language
date
Aug 25, 2023
slug
playwright-testy-na-roznych-srodowiskach
author
status
Public
tags
TypeScript
Playwright
summary
Sposoby na uruchamianie testów automatycznych na różnych środowiskach o różnych konfiguracjach
type
Post
thumbnail
playwright-testing-different-environments.jpg
updatedAt
Sep 20, 2023 07:01 PM
category
👨‍💻 Kod / Programowanie
Podczas testów automatycznych często trafiamy na wyzwanie:
 
Jak skonfigurować testy, abyśmy mogli uruchamiać je na różnych środowiskach?
 
Założenie:
W testach mamy 2 różne środowiska:
 • jedno dostępne pod adresem - http://staging.example.test/
 • drugie lokalne - localhost:3000
 • na obu środowiskach chcemy uruchamiać nasze testy
 
 
Z Playwright możemy to zrobić na kilka sposobów😉
 
💡
Wykorzystanie i rozbudowę tych sposobów prezentujemy w naszym kursie 🔗TESTY AUTOMATYCZNE Z PLAYWRIGHT🎭

Konfiguracja Projektów

 
Możemy wykorzystać konfigurację projektów (🔗https://playwright.dev/docs/test-projects)
 
W pliku playwright.config.ts dodajemy konfigurację projektów:
projects: [ { name: 'local', use: { ...devices['Desktop Chrome'], baseURL: 'https://localhost:3000' }, }, { name: 'dev', use: { ...devices['Desktop Chrome'], baseURL: 'http://staging.example.test/' }, }, ],
Następnie daną konfigurację możemy uruchomić z linii komend:
npx playwright test --project=local
albo:
npx playwright test --project=dev
 
Powyższe komendy spowodują uruchomienie odpowiedniego projektu z konfiguracji.
Każdy z tych projektów może mieć swoje własne ustawienia dostosowane do środowiska, na którym uruchamiamy testy😉
 
⚠️ Jeśli nie podamy parametru --project=, to Playwright uruchomi od razu wszystkie projekty!
 
✅ Zalety:
 • Możemy wykonać równolegle testy na wielu środowiskach na raz
 • Nie wymaga dodatkowych bibliotek i bazuje na domyślnym mechanizmie PW
 • Możemy wybierać z wtyczki playwright/UI mode, gdzie chcemy uruchomić nasze testy
❌ Wady:
 • Nasze projekty robią się obszerne, bardziej skomplikowanej i trudniejsze w utrzymaniu.
 • Gdy mamy kilka projektów np: dla różnych przeglądarek, to musimy wtedy wszystkie zduplikować z parametrem dotyczącym środowiska.
 

Biblioteka dotenv

 
Sposób ten bazuje na bibliotece dotenv (🔗https://www.npmjs.com/package/dotenv), którą również zalecają twórcy Playwright (🔗https://playwright.dev/docs/test-parameterize#env-files)
 
✅ Zalety:
 • Daje więcej możliwości konfiguracji i parametryzacji
 • Poza parametrami z adresami, można też skonfigurować inne dane, jak hasła, dane testowe etc.
❌ Wady:
 • Wymaga wykorzystania zewnętrznej biblioteki
 • Sami musimy zaimplementować rozwiązanie w naszym kodzie
 
💡
W kursie 🔗TESTY AUTOMATYCZNE Z PLAYWRIGHT pokazujemy dodatkowo jak wydzielić dotenv do konfiguracji globalSetup. Dzięki temu nie trzymamy zbyt wielu ustawień w konfiguracji😉

Sposób 1 (z dokumentacji Playwright)

 
Modyfikujemy plik playwright.config.ts i dodajemy wykorzystanie dotenv:
import { defineConfig } from '@playwright/test'; import dotenv from 'dotenv'; import path from 'path'; dotenv.config(); export default defineConfig({ use: { baseURL: process.env.STAGING === '1' ? 'http://staging.example.test/' : 'https://localhost:3000', } });
Następnie tworzymy plik .env:
STAGING=0
I uruchamiamy testy z odpowiednim przełącznikiem (np. w PowerShell):
$env:STAGING="1"; npx playwright test
 
💡
Na innych systemach / konsolach ustawianie zmiennych wygląda odrobinę inaczej.
W CMD na Windows:
set STAGING=1
W Bash na Linuxie:
export STAGING=1
 
Sprawdzimy zmienną wykonując polecenie: echo $STAGING
 
Wartość STAGING zostanie użyta w konfiguracji i na jej podstawie zostanie wybrany odpowiedni adres.
 
✅ Zalety:
 • Korzystamy ze wskazań dokumentacji
 • Szybkie rozwiązanie
❌ Wady:
 • Ograniczenie do dwóch środowisk
 • Mało czytelny sposób konfigurowania (przełącznik w zmiennej środowiskowej)
 • Brak wsparcia dla rozszerzenia o dodatkowe zmienne poza baseURL
 
To rozwiązanie jest mocno ograniczone, dlatego proponujemy kolejne sposoby 😉
 

Sposób 2 (rozszerzony)

 
W pliku playwright.config.ts zmieniamy ustawienia sekcji use - aby baseURL był brany ze zmiennej środowiskowej process.env.BASE_URL:
import { defineConfig } from '@playwright/test'; import dotenv from 'dotenv'; import path from 'path'; dotenv.config(); dotenv.config({ path: path.resolve(__dirname, `.env.${process.env.ENV}`) }); export default defineConfig({ use: { baseURL: process.env.BASE_URL, } });
Następnie tworzymy pliki z ustawieniami dla różnych środowisk.
Zawartość pliku .env.staging:
BASE_URL=http://staging.example.test/
Zawartość pliku .env.test:
BASE_URL=http://localhost:3000
Teraz uruchamiamy testy z odpowiednim przełącznikiem (w PowerShell):
$env:ENV="test"; npx playwright test
albo:
$env:ENV="staging"; npx playwright test
 
Po wykonaniu powyższych komend, odpowiedni plik .env zostanie odczytany a konfiguracja w nim zawarta - zostanie użyta w testach 😉
Możemy dodać jeszcze takie ustawienie dla baseURL w configu: baseURL: process.env.BASE_URL ?? 'http://localhost:3000',
Przy braku zmiennej środowiskowej testy automatycznie uruchomią się na adresie 'http://localhost:3000'
 
✅ Zalety:
 • Możemy podpiąć dowolną liczbę środowisk
 • Możemy mieć dowolną ilość zmiennych w tych środowiskach (nie tylko adres baseURL)
❌ Wady:
 • Brak wsparcia uruchamiania testów bez ustawiania zmiennych (tylko baseURL ustawiony na sztywno w sekcji use)
 • Brak wsparcia konfiguracji gdy używamy wtyczki VSC Playwright
 • Brak możliwości ustawienia danego pliku ze zmiennymi jako domyślnego w naszej konfiguracji
 • Domyślny adres URL zaszyty wewnątrz konfiguracji
 

Sposób 3 (ze wsparciem wtyczki i podstawowych poleceń)

 
W trosce o elastyczność dodajmy możliwość wyboru środowiska zarówno z wiersza poleceń jak i konfiguracji Playwright.
 
W naszej konfiguracji Playwright chcielibyśmy wskazać dane środowisko na jakim chcemy pracować.
 
W poprzednim przykładzie musieliśmy ustawiać zmienną środowiskowej ENV przed każdym poleceniem uruchomienia testów: $env:ENV="test"; npx playwright test.
Teraz chcemy uruchomić testy z danym środowiskiem przez polecenie npx playwright test lub po prostu z rozszerzenia VSC Playwright Test.
 
Uzyskamy to ustawiając na sztywno środowisko poprzez obiekt defaultEnvironment  jak w przykładzie:
import { defineConfig, devices } from '@playwright/test'; import dotenv from 'dotenv'; import path from 'path'; enum environments { test = 'test', staging = 'staging', prod = 'prod', } const defaultEnvironment = environments.staging; const environment = process.env.ENV ?? defaultEnvironment; dotenv.config({ path: path.resolve(__dirname, `.env.${environment}`) }
 
Omówmy elementy kodu:
enum environments { test = 'test', staging = 'staging', prod = 'prod', }
W zmiennej environments przechowujemy nazwy środowisk.
 
const defaultEnvironment = environments.staging;
W powyższej linii ustawiamy manualnie dane środowisko.
 
const environment = process.env.ENV ?? defaultEnvironment;
Na koniec sprawdzamy czy nie ma ustawionej zmiennej środowiskowej ENV. Jeśli zmienna ENV nie zostanie ustawiona wtedy wykorzystamy naszą zmienną defaultEnvironment  w ustawieniach.
 

Użycie i polecenia

 
Gdy ustawimy środowisko w pliku playwright.config.ts uruchomimy testy z naszym ustawieniem poprzez:
npx playwright test
lub przez wtyczkę:
notion image
Oczywiście dalej możemy przed poleceniem dodać ustawienie zmiennej środowiskowej (przydatne dla środowisk CI/CD):
$env:ENV="test"; npx playwright test
Wtedy też ustawienie w konfiguracji defaultEnvironment  zostanie zignorowane.
 
✅ Zalety:
 • Możemy ustawić środowisko w konfiguracji Playwright
 • Brak potrzeby ustawiania środowiska w wierszu poleceń
 • Możemy uruchamiać w ten sposób testy bezpośrednio z VSC na danym środowisku
 • Uruchamianie z użyciem zmiennej środowiskowej jest też wspierane (np przy Ciągłej Integracji)
 • Pełna dowolność przy ustawianiu zmiennych w plikach .env
❌ Wady:
 • Większe skomplikowanie kodu poprzez ustawianie środowiska w za pomocą dwóch sposobów
 • Potrzeba przygotowania dokumentacji do opisu sposobów uruchamiania testów
 

Polecenia z ustawieniem środowiska w skryptach package.json

 
Nie zalecamy ustawiać środowiska w package.json ze względu na zarządzanie konsolami i problemy w ustawianiu zmiennych środowiskowych w skryptach.
Nasze skrypty w package.json powinny być niezależne od środowiska na jakim działamy.
 

Podsumowanie

 
W tym artykule przedstawiłem kilka przykładowych sposobów na konfigurację naszych testów😉 Które podejście wybrać? Wszystko zależy od Twoich potrzeb i tego, co lepiej się sprawdzi w Twoim projekcie.