👨‍🏫 Porady

Czym jest Mockowanie danych?

Language
date
Oct 11, 2023
slug
mockowanie-w-playwright
author
status
Public
tags
Playwright
Porady
Automatyzacja
REST API
summary
Mockowanie, jego wady i zalety na prostym i praktycznym przykładzie
type
Post
thumbnail
mockowanie-w-playwright.jpg
updatedAt
May 16, 2024 06:14 AM
category
👨‍🏫 Porady
W tym artykule przedstawie Ci ogólny koncept mockowania.
Skupie się tutaj na bardzo prostym przykładzie i ogólnym podejściu😉
 
💡
Rzuć okiem na nasz darmowy webinar o mockowaniu danych w Playwright😉 Więcej o wydarzeniu: 🔗https://jaktestowac.pl/mockowanie/
 

Czym jest mockowanie?

 
Mockowanie w oprogramowaniu oznacza udawanie (symulowanie) jakiegoś elementu, którego potrzebujemy do działania systemu.
 
notion image
 
Możemy mockować też dane, które normalnie pochodziłyby z prawdziwej aplikacji lub back-endu. To pomaga nam w testowaniu naszej strony, w przypadkach gdy:
 • przygotowanie prawdziwych danych jest kosztowne
 • nie mamy dostępu do prawdziwych danych
 
Tyle z ogólnej teorii😉
 
Poniżej krok po kroku przeprowadzę Cię przez uproszczony przykład. Zapoznam Cię z uproszczonym kontekst, projektowaniem testów, wyzwaniami i rozwiązaniami😉
 

Przykład

 
Aplikacja do testów z kursu Playwright
Aplikacja do testów z kursu Playwright

Kontekst - testowana strona

Załóżmy, że:
 • mamy do przetestowania stronę z artykułami i komentarzami
 • wyświetlane dane pochodzą z back-endu
 • na front-endzie jest dużo logiki, formatowania i walidacji
 • prezentacja artykułów i komentarzy jest bardzo ważna z punktu widzenia biznesowego - klientowi bardzo zależy, aby ta funkcjonalność działała poprawnie
 
Strona wygląda w ten sposób:
notion image
 

Co możemy przetestować?

Na stronie możemy przetestować:
 • czy artykuł wyświetla się poprawnie*
 • czy komentarze wyświetlają się poprawnie*
 • czy brak komentarzy jest poprawnie* prezentowany
 • czy artykuł/komentarz z różnymi wartościami poszczególnych pól wyświetla się poprawnie* (czyli np. testy wartości brzegowych - pusty tytuł, tytuł z jednym znakiem, tytuł z maksymalną liczbą znaków etc.)
 • itp.
 
* - poprawnie, czyli zgodnie z wymaganiami naszego klienta
 

Projektujemy pierwsze testy

Na pierwszy test wybierzemy sobie happy path - czyli test poprawnego artykułu z jednym komentarzem. Aby wykonać taki test potrzebujemy przygotować dane testowe (albo spełnić warunki wstępne - preconditions). W tym przypadku musimy:
 • posiadać użytkownika
 • użytkownik musi stworzyć poprawny artykuł
 • użytkownik musi stworzyć poprawny komentarz
 
Po wykonaniu tych kroków (przygotowaniu danych) możemy przejść pod wskazany adres i przetestować, czy artykuł i komentarz wyświetlane są poprawnie.
 
Dane testowe możemy przygotować przed testem, albo możemy mieć je predefiniowane w bazie danych. Oba podejścia są poprawne w zależności od podejścia, projektu i kontekstu😉
Na razie to brzmi nieźle! Niewiele pracy: jedynie kilka kroków i mamy test gotowy🥳
Jednak przyjrzyjmy się kolejnym przypadkom.
 

Potrzeba

Mając przetestowany happy path, pozostały nam pozostałe przypadki:
 • czy brak komentarzy jest poprawnie* prezentowany
 • czy artykuł/komentarz z różnymi wartościami poszczególnych pól wyświetla się poprawnie* (czyli np. testy wartości brzegowych - pusty tytuł, tytuł z jednym znakiem, tytuł z maksymalną liczbą znaków etc.)
 • itp.
 
Jakie tu się pojawia wyzwanie?
Do każdego testu musimy przygotować odpowiednie dane.
 
Możemy to próbować robić jak w przypadku pozytywnym albo przez manipulację danych w bazie danych. Dla niektórych przypadków (pusty tytuł czy treść artykułu) może to być czasochłonne, skomplikowane lub w niektórych przypadkach nawet niemożliwe*.
Dlatego zobaczmy jakie mamy jeszcze inne opcje. Zacznijmy od szybkiej analizy wyświetlanej strony, a dokładniej - prezentowanych danych.
*wyjaśnienie czym są niemożliwe przypadki opisuję na końcu wpisu
 

Skąd pochodzą dane wyświetlane na UI?

Dane wyświetlane na GUI pochodzą z back-endu. W naszej aplikacji są przesyłane w formacie JSON i można je podejrzeć w DevTools:
 
notion image
Następnie dane otrzymane z back-endu są odpowiednio przetwarzane i prezentowane na UI.
 

Pomysł

Co jeśli moglibyśmy zmienić dane jakie zwraca nam back-end?
Obecnie komunikacja wygląda w ten sposób:
notion image
 
Jakie mamy opcje, aby zmienić dane jakie otrzymujemy w odpowiedzi?
Nawiązując do schematu - aby zamienić dane_A na dane_B?
 
Opcja 1
Możemy spróbować stworzyć symulator (fake), który będzie “udawał” testowany back-end.
 
notion image
 
Plusy:
✅ duże możliwości związane z symulowaniem różnych odpowiedzi
 
Minusy:
❌ bardzo duży koszt przygotowania
❌ czasem skomplikowana konfiguracja
❌ aktualizacje rozwiązania do zmian w prawdziwym back-endzie
 
Opcja 2
Możemy spróbować przechwycić odpowiedź, która przychodzi z back-endu.
Następnie możemy wprowadzić w zmiany w danych i odesłać je do front-endu:
notion image
 
Plusy:
✅ duże możliwości w przygotowaniu odpowiedzi
✅ łatwośc i szybkość przygotowania
 
Minusy:
❌ w niektórych bardziej skomplikowanych testach może nie wystarczyć (np. testy mikroserwisów)
 
Podsumowanie naszych opcji
Opisane wyżej działania noszą nazwę mockowania😉
Framework Playwright posiada kilka mechanizmów, które pozwalają na mockowanie danych, a dokładniej przechwycenie ich, modyfikację i przesłanie ich do front-endu (czyli powyżej opisana Opcja 2).
 
Możesz nauczyć się jak zaimplementować mechanizm mockowania na praktycznych przykładach oraz jakie ma wady i zalety w naszym kursie o Playwright: 🔗https://jaktestowac.pl/playwright W nowatorskim Programie Automatyzacji z Playwright pokazujemy jak rozpocząć naukę testów automatycznych i stworzyć własny framework do automatyzacji.
 

Mockowanie w testach automatycznych

Dzięki mechanizmowi mockowania możemy upewnić się, że nasz front-end działa poprawnie z różnymi danymi bez konieczności tworzenia zestawu danych po stronie back-endu.
 
Przykładowy test automatyczny w Playwright Test.
Oto kod testu, w którym weryfikujemy wyświetlenie tytułu testowanego artykułu:
test("should display article title", async ({ page }) => { // Act: await page.goto('http://localhost:3000/article.html?id=59'); // Assert: await expect(page.getByTestId('article-title')).toBeInViewport(); });
 
Rozwiązanie z mockowaniem danych
Zobacz jak w teście automatycznym możemy podmienić zawartość odpowiedzi z API i tym samym zmienić wartość wyświetlaną na front-end.
Możemy to najprościej zrobić za pomocą następującej konstrukcji:
test("should display article title", async ({ page }) => { // Arrange: await page.route("*/**/api/articles/*", async (route) => { const response = await route.fetch(); const json = await response.json(); json["title"] = ""; await route.fulfill({ response, json }); }); // Act: await page.goto("http://localhost:3000/article.html?id=1"); // Assert: await expect(page.getByTestId("article-title")).toBeInViewport(); });
 
W powyższym przykładzie przed przejściem do testowanego zasobu dodaliśmy kod umożliwiający podmianę odpowiedzi przychodzących z back-endu.
Omówmy kod związany ściśle z mockowaniem:
await page.route('*/**/api/articles/*', async route => { const response = await route.fetch(); const json = await response.json(); json['title'] = ''; await route.fulfill({ response, json }); });
 
Najpierw deklarujemy przechwytywanie odpowiedzi pochodzących z /api/articles
await page.route('*/**/api/articles/*', async route => {
 
Przypisujemy odpowiedź i jej zawartość do poszczególnych zmiennych.
const response = await route.fetch(); const json = await response.json();
 
W zawartości odpowiedzi ustawiamy pole title na wartość '', czyli pusty napis.
json['title'] = '';
 
Następnie wypełniamy odpowiedź z back-endu naszymi zmodyfikowanymi danymi i puszczamy ją do front-endu.
await route.fulfill({ response, json });
 

Wynik zastosowania kodu z mockowaniem

Jak taki artykuł będzie się prezentował na UI?
 
Sprawdźmy!😀
 
Artykułu z pustym tytułem:
notion image
 
Kolejne przykłady z użyciem mockowania
Artykułu z pustą treścią:
notion image
 
Artykułu bez komentarzy:
notion image
 
 
Pełny kod tego typu testów, prezentację na żywo oraz wprowadzenie do konceptu mockowania zobaczysz na webinarze 🔗https://jaktestowac.pl/mockowanie/
 

Podsumowanie

 
Mockowanie może być kluczem do zapewnienia stabilności i efektywności testów UI oraz wydajnego sprawdzania, jak front-end zachowuje się w różnych scenariuszach😉
 
Zalety mockowania danych w testach automatycznych:
Szybkość i niezależność - mockowanie pozwala na przeprowadzenie testów bez potrzeby łączenia z rzeczywistym systemem lub bazą danych. To sprawia, że testy są znacznie szybsze i niezależne od infrastruktury zewnętrznej
Powtarzalność - wykorzystane dane pozostają stałe i można je łatwo kontrolować, co zapewnia powtarzalność testów niezależnie od stanu rzeczywistych danych w systemie
Testowanie skrajnych przypadków - mockowanie pozwala na testowanie różnych scenariuszy. Szczególnie tych, które w rzeczywistości mogą być trudne do wykonania (przez specyficzne dane testowe)
Izolacja - mockowanie danych izoluje testy od innych części systemu, co pomaga w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów z mniejszymi skutkami ubocznymi
Niezawodność - testy nie są zależne od zmian w rzeczywistych danych, a dane w mockach pozostają stałe
 
Wady mockowania danych w testach automatycznych:
Brak testowania integracji - testy bazujące na mockowaniu nie sprawdzają, czy różne części systemu poprawnie się integrują
Większy koszt utrzymania - może być pracochłonne, szczególnie w przypadku bardziej skomplikowanych systemów i danych
Ryzyko błędów w mockach - błędy w danych mogą prowadzić do fałszywie wyników względem tych, które otrzymamy w realnym systemie
 
Ostateczny wybór pomiędzy mockowaniem danych a korzystaniem z rzeczywistych danych w testach zależy od konkretnego przypadku użycia i celu testów😉
W niektórych przypadkach warto skorzystać z mocków, aby usprawnić i przyśpieszyć swoje testy.
W innych warunkach lepszym podejściem może być użycie rzeczywistych danych.
 
Ważne jest, abyśmy trafnie ocenili, które podejście jest bardziej odpowiednie w danym kontekście😉
Polecam rozpisać plusy i minusy dla Twojego konkretnego przypadku oraz przedyskutować w zespole w jakich przypadkach testy z mockowaniem danych przyniosą najwięcej wartości.
 
notion image
 

Dodatkowe materiały

 
 • Webinar: Playwright w akcji – testy GUI bez backendu (ale z mockowaniem danych) - wszystkie informacje i linki znajdziesz na naszej stronie: 🔗https://jaktestowac.pl/mockowanie/
 

Bonus: o co chodzi z niewykonalnymi przypadkami testowymi

 
Mockowanie może pozwolić nam na stworzenie danych, które za pomocą dostępnej komunikacji z systemem może być niewykonalne.
 
Pierwszym przykładem, może być dostarczanie danych przez zewnętrzny serwis nad którym nie mamy kontroli.
Może to wystąpić, gdy nasza aplikacja lub system korzysta z danych udostępnianych przez inny serwis lub API. W takim przypadku nie mamy wpływu na dostępność ani zawartość danych pochodzących z zewnętrznego źródła.
 
notion image
 
Może to prowadzić do trudności w przeprowadzeniu testów, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani kontrolować, jakie dane otrzymamy od tego zewnętrznego serwisu w różnych momentach.
W takich sytuacjach mockowanie staje się rozwiązaniem.
Możemy stworzyć kontrolowane i przewidywalne środowisko testowe. W nim możemy użyć spodziewanych danych, załadowanych za pomocą mechanizmu mockowania.
Wynikiem będzie izolacja testów naszej aplikacji od zewnętrznych serwisów. Pozwala to też lepiej skupić się na testowaniu logiki naszej aplikacji.
 
Drugim przykładem mogą być testy niestabilności lub niedostępności serwisów.
Mockowanie pozwala na tworzenie scenariuszach, które mogą być trudne do odtworzenia w realnych warunkach. Przykładowo błędne zachowania, wolno działający lub czasowo niedostępny zewnętrzny serwis😉
 

Powodzenia w mockowaniu!

 
Zaprezentowane przykłady to tylko wierzchołek góry lodowej możliwości związanych z mockowaniem. Kolejnymi krokami mogą być: pełne mockowanie backendu, wycinanie nadmiarowego ruchu sieciowego czy testowanie wyizolowanych komponentów strony.
 
Daj mi znać, jakie Ty masz doświadczenia z mockowaniem i czy stosujesz lub widzisz przestrzeń na tego typu testy u siebie w projekcie?🤔